head
 
 
 
 
 
 
ПРИНЦИПИ
line2
В работата си се ръководим от няколко основни принципи:

· коректност
· професионализъм
· лоялност
· конфиденциалност
· експедитивност
КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС
ЗА КАНТОРАТА
Понастоящем Адвокатска кантора Желеви разполага с екип от висококвалифицирани адвокати и сътрудници и предлага на клиентите си висококачествена юридическа помощ в различни области на правото, при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита на интересите на клиентите. В и към дружеството работят трима адвокати-съдружници, двама асоциирани адвокати и двама технически сътрудници. Изградена е собствена мрежа от независими експерти, които се ползват при осъществяването на дейността в съответната област. Към всеки казус се подхожда изключително отговорно, с оглед намирането на най-правилното решение за клиента. Възложената работа се извършва в екип, което води до повишаване на качеството и бързината на работата.
АДВОКАТИ
person1 Aдвокат Желка Тодорова Желева
Образование:
Икономически техникум, гр.Хасково,
магистратура по право, 1972г, в Софийски университет „Св.Климент Охридски”;
магистратура по „Икономика на транспорта”, 1982г, в Висшия икономически институт „Карл Маркс” ( сега УНСС гр.София)
Следдипломни квалификации:
- Търговски сделки - 2008г.
- Право на Европейския съюз - 2009г.
- Несъстоятелност на търговски дружества - 2009г.
- Актуални проблеми в данъчното производство - 2009г.
- Изпълнително и заповедно производство по реда на новия ГПК - 2010г.
- Семейно право - 2010г.
Практика:
До 1990г съдия в Пловдивския Районен съд.
От 1990г вписана в Адвокатска колегия, Пловдив от 1990г.
Чужди езици:
Руски език


person3 Aдвокат Мария Стефанова Желева
Образование:
ЕСПУ „Лиляна Димитрова”, гр.Пловдив, сега СОУ” Св.Патриарх Евтимий”
магистратура по право, в Софийски университет „Св.Климент Охридски”, 1996г,
магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, Медицински университет, София, 2004г,
Следдипломни квалификации:
- Оценка и акредитация на лечебни заведения при Висш акредитационен съвет - 2000г.;
- Разработване и управление на европейски проекти - 2008г.
- Търговски сделки - 2008г.
- Право на Европейския съюз - 2009г.
- Несъстоятелност на търговски дружества - 2009г.
- Актуални проблеми в данъчното производство - 2009г.
- Семейно право - 2010г.
- Изпълнително и заповедно производство по реда на новия ГПК - 2010г.
Практика:
От 1997г вписана в Адвокатска колегия, Пловдив;
От 2001г външен експерт към Министерство на здравеопазването;
От 2008г член на европейската асоциация на адвокатите AEA
Чужди езици:
Английски език, Руски език


person3 Aдвокат Изабела Стефанова Желева
Образование:
ЕСПУ „Лиляна Димитрова”, гр.Пловдив, сега СОУ” Св.Патриарх Евтимий”
магистратура по право, в Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски”, 2004г,


Следдипломни квалификации:
- Certificat de stage, Universite D`ete Perpinan, Franse - 1995г
- Търговски сделки - 2008г.
- Право на Европейския съюз - 2009г.
- Несъстоятелност на търговски дружества - 2009г.
- Актуални проблеми в данъчното производство - 2009г.
- Семейно право - 2010г.
- Изпълнително и заповедно производство по реда на новия ГПК - 2010г.
Практика:
От 2005г вписана в Адвокатска колегия, Пловдив;
Чужди езици:
Френски, Английски език


person3 Адв. сътрудник Даниела Наскова Иванова
Образование:
Частна Профилирана Гимназия по информатика „Академик Любомир Илиев”, 2005
Бакалавър, специалност: Мениджър, Европейски Колеж по Икономика и Управление, гр.Пловдив, 2008г.
Магистратура, специалност: Корпоративно Управление – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 2010г.

© 2010 jeleva.com